accessibility

1700-55-66-11
לפרטים נוספים

שפיר מגורים היא חלק מקבוצת שפיר, קבוצה מובילה בישראל בתחומי הייזום, הבניה, הפיתוח והתשתיות וכן בתחום הייצור ומכירת חומרי גלם לתעשיית הבנייה. קבוצת שפיר הפועלת החל משנת ,1968 ומחזורה השנתי עומד על כ-2 מיליארד ש“ח. פעילות הקבוצה מתמקדת ב-4 תחומי פעילות עיקריים: נדל”ן למגורים; תשתיות ומבני ציבור; מחלפים, סלילת כבישים ופעילות ביצוע בחו”ל. ניסיונה הרב של קבוצת שפיר בבניה הינו ייחודי בישראל ומאפשר לה לבצע פרויקטים הנדסיים מורכבים ביותר לצד פרויקטים למגורים וכך גם דירות בראש העין. קבוצת שפיר מחזיקה ומפעילה את עיקר שרשרת האספקה של חומרי הגלם ושולטת על רוב מרכיבי הייצור. ברשותה מחצבות, מפעלי אספלט ומפעלי בטון . כיום נוטל הקבוצה חלק משמעותי ביותר בפרויקטים התשתיות והכבישים בישראל. שפיר בונים את המדינה ואת הבית הבא שלך! לינק לאתר של שפיר
שפיר בונים את המדינה ואת הבית הבא שלך! לינק לאתר של שפיר

שפיר הנדסה ייזום תעשיות

שפיר הנדסה ייזום תעשיות

שפיר מגורים היא חלק מקבוצת שפיר, קבוצה מובילה בישראל בתחומי הייזום, הבנייה, הפיתוח והתשתיות, וכן בתחום הייצור ומכירת חומרי גלם לתעשיית הבנייה. קבוצת שפיר הפועלת החל משנת ,1968 ומחזורה השנתי עומד על כ-2 מיליארד ש“ח. פעילות הקבוצה מתמקדת ב-4 תחומי פעילות עיקריים: נדל”ן למגורים; תשתיות ומבני ציבור; מחלפים, סלילת כבישים ופעילות ביצוע בחו”ל.
שפיר בונים את המדינה ואת הבית הבא שלך! לינק לאתר של שפיר